TRANSEKSPRES d.o.o. Specijalni transporti

TRANSEKSPRES d.o.o. Specijalni transporti, je transportno preduzece specijalizovano za prevoz vangabaritnog tereta koji svojim karakteristikama prevazilaze klasicna transportna rešenja.

Specijalni transport podrazumeva brzo i efikasno dopremanje našim vozilom ili vozilima naših partnera, svih vrsta i gabarita gradevinskih i pogonskih mašina,vangabaritnih konstrukcija… Nakon sagledavanja svih cinjenica, ispitacemo i izabrati najpogodniju trasu za specijalni transport, zatim obezbediti sve uslove za izvršenje vangabaritnog prevoza i na kraju na optimalan nacin dopremiti robu do krajnjeg korisnika.