O nama

Specijalni transport je preduzece osnovano sa ciljem da kvalitetnim i odgovornim pristupom iznalazi najoptimalnija rešenja za komintenta kojim ce njegova roba stici na odredište brzo, sigurno i naravno ekonomski isplativo, sa akcentom na specijalni transport.

Ponudicemo vam pouzdana i povoljna rešenja za transport / specijalni transport vangabaritnog tereta od mesta A do mesta B, širom Evrope , bilo našim vozilom bilo uz pomoc naših domacih i ino-partnera, uz preduzimanje svih potrebnih radnji kako bi se vaš interes potpuno zaštitio.

Bezbednost je osnovni princip specijalnog transporta, a samim tim i našeg delovanja, koji uz pouzdanost i efikasnost cini temelj na kojem planiramo dalji razvoj i ciljeve.
Sadašnjost TRANSEKSPRESA je potvrda ispravnosti naše želje, bespoštednog rada i stremljenja da krenemo sopstvenim snagama u realizaciju naše ideje o modernom i spremnom preduzecu kadrom za visoke domete na polju transporta sa posebnim akcentom na specijalni transport. Od ove godine TRANSEKSPRES je i zvanicno transportno preduzece
sa sopstvenim kapacitetom za specijalni transport.

Buducnost TRANSEKSPRESA i naših rešenja u specijalnim transportima, se zasniva na radu i odricanju, te daljem usavršavanju kako u tehnickom tako i kadrovskom smislu, sa ciljem
postizanja još boljih poslovnih rezultata na zadovoljstvo kako svih klijenata i saradnika, tako i nas samih.
Ukazano poverenje naših mnogobrojnih klijenata i dosadašnje iskustvo u specijalnim transportima, potvrduju to da angažovanjem našeg tima možete dalje da se fokusirate na
ono što vi najbolje radite, a nama prepustite ono što mi najbolje radimo, a to su – Specijalni transporti.